o nás

V rámci našej ponuky poskytujeme tieto služby: Založenie s.r.o., zmeny v s.r.o., zrušenie a vstup s.r.o. do likvidácie a založenie živnosti. Našich klientov dokážeme odbremeniť od zbytočnej administratívnej a časovej záťaže, ktorá je spojená s vybavovaním na úradoch a verejných inštitúciách. Založenie s.r.o. máte u nás už bez splatenia základného imania vo výške 5 000 €. Zároveň každému klientovi ušetríme značnú časť finančných nákladov, ktoré sú s týmito procesmi zväčša spojené. Keďže založenie s.r.o. je zložitý právny proces a vyžaduje si prax a prehľad v právnej oblasti, v Neuraduj.sk pre vás pracujú právnici, ktorí sa nie len dokážu dobre zorientovať v problematike, ale tiež sledujú aktuálne legislatívne zmeny. Nestane sa tak, že pri založení s.r.o., pri vykonávaní zmien v existujúcej s.r.o. alebo pri založení živnosti zmeškáte lehotu alebo odovzdáte úradom nekompletné podklady. Na utvorenie konkrétnej predstavy o výhodách využívania našich služieb navštívte sekciu BENEFITY. Jedným z našich benefitov je aj nízka cena. Založenie s.r.o. máte u nás vrátane súdneho poplatku za bezkonkurenčných 255 € a založenie živnosti už od 30 €. Vzhľadom na to, že si uvedomujeme náš záväzok voči životnému prostrediu a nášmu okoliu, časť našich ziskov a energie venujeme do neziskových projektov našej vlastnej neziskovej organizácie. Zároveň v rámci PRO BONO aktivít pomáhame zakladať občianske združenia bezplatne.
V prípade záujmu o založenie s.r.o., založenie živnosti, či inú službu z našej ponuky nás neváhajte kontaktovať.